HOME
 
 

Odborné skupiny

  

  

Skupina Obaly ustavena 

 

Obaláři, hlaste se! 

 

Papír - tisk - obaly   Archiv

 

Skupina Obaly ustavena 

 

Jak jsme informovali na serveru www.papirnik.cz , svolala SPPC na 28. 6. 2000 schůzku, která měla zjistit, zda je zájem o obnovení činnosti odborné skupiny pro papírové a lepenkové obaly v rámci společnosti. Jako následné jednání byla schůzka v Brně dne 19. 7.2000, na které mělo být jednáno ve spolupráci s BVV o možnosti obnovení tradice obalářských konferencí v rámci veletrhu EMBAX PRINT. Pro zajištění konference bylo dohodnuto:

Konferenci uspořádat za předpokladu dostatečného zájmu den před zahájením veletrhu EMBAX PRINT 2001, tedy v pondělí, 18. 5. 2001 v čase od 11:00 do 17:00. Součástí konference bude i diskuzní večer, pravděpodobně ve vinárně “U Elišky”.

Jako hlavní témata byla předběžně stanovena:

  • Novinky v oboru zpracovatelských strojů, výroba obalů z plných a vlnitých lepenek

  • Second hand zpracovatelských strojů - principy, nabídky, repase

  • Zkušebnictví papírů, lepenek a obalů z nich, přístroje a nové metody

Bylo dohodnuto, že program konference bude zaměřen zejména pro střední a nižší technické a výrobní kádry, vítána je i účast pracovníků marketingu resp. prodeje.

Touto cestou bychom rádi oslovili potenciální zájemce o konferenci a vyzvali je k zaslání předběžných přihlášek přednášek na výše uvedená témata, případně k diskusi o dalších možných tématech, jimiž by se zabývala tato konference, respektive skupina Obaly v další své činnosti. Náměty posílejte prostřednictvím tohoto serveru. Předem děkujeme.


zpět


Obaláři, hlaste se! 


V dobách nedávno minulých byla jednou z nejaktivnějších částí tehdejší ČSVTS -SPPC její obalářská část. Zahrnovala několik sekcí jako vlnitá lepenka, skládačky, pytle a podle potřeby i další. 

Po roce 1990 však nastalo v této oblasti do značné míry vakuum - obaláři těžko k sobě hledají cestu. Také dříve oblíbené a hojně navštěvované semináře a konference se nekonají. Předsednictvo SPPC se rozhodlo pokusit se tento stav změnit a obnovit činnost obalářských sekcí. Naše představa je taková, že někdy do konce prvního pololetí bychom chtěli pozvat do Prahy do sídla společnosti zájemce o obnovení činnosti. Domluvili bychom se, jaká témata by je zajímala, v jaké formě by se měla setkání zájemců konat, četnost setkání, zda přizvat k činnosti i dodavatele materiálů a zařízení atd. 
Jedno z prvních témat, k nimž by bylo možné uspořádat akci by mohly být například novinky z DRUPY, případně legislativa okolo obalů a jejich likvidace. Uvítáme samozřejmě každý návrh. Pokud se domníváte, že tato naše snaha má opodstatnění, ozvěte se. Buď e-mailem přes server www.papirnik.cz  nebo telefonicky či písemně na náš sekretariát. 

Ing. Ivo Charvát 
Předseda SPPC

 

zpět