Odborný seminář
  ODPADNÍ VODY V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU 11.11. - 12.11.2015 

 

 

11.11.2015
 

09:00 – 10:00

Prezence účastníků
 

10:00

Zahájení semináře
Jan Gojný , SPPC Praha

Technická a legislativní příprava staveb průmyslu papíru a celulózy v oblasti ochrany životního prostředí.
Václav Hammer, Ekosystém, Praha

 

11:00–11:30 Přestávka, občerstvení

 
11:30-12:30

 

Efektivní řešení problematiky vodního hospodářství v papírenském průmyslu s produkty Kemira
Ivana Vaverová, Kemira-Kemwater Pro Chemie

Biocidy v papírenských odpadních vodách
Kerstin Keppler, prezentuje Pavel Balcárek, Wöllner GmbH, Ludwigshafen, Německo

 

12:30–13:30 Oběd

 

13:30-14:30

 

Využití kyslíku v aktivaci čistírny odpadních vod společnosti KRPA PAPER,a.s.
David Bek, Antonín Kroupa, Messer Technogas Praha

Optimalizace vodního systému při výrobě nasávané kartonáže
David Bříza, Huhtamaki ČR, Přibyslavice

 

14:30–15:30 Přestávka, občerstvení

 

15:30-

Intenzifikace ČOV v papírenském průmyslu, realizace a zkušenosti
Peter Bočan, HYDROTECH, Praha

Krátká vlákna z odpadních vod papírenského průmyslu - potencionální surovina na výrobu bioetanolu druhé generace
Jaroslava Puškelová, Štefan Boháček, Juraj Gigac, Mária Fišerová, Zuzana Brezániová, Andrej Pažitný, Michal Letko, Albert Russ VÚPC, Bratislava

 

16:30 Diskuze a závěr

 

19:00

Společenský a diskuzní večer

 

   
  12.11.2015
  Individuální konzultace s přednášejícími a se zástupci prezentujících se firem
                

                          
                                                      
úvod                                                              
organizační pokyny                                                                                 přihláška