Odborný seminář
  ODPADNÍ VODY V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU 11.11. - 12.11.2015 

 

                                                   

 

Místo konání


Vložné

  • pro členy SPPC 2 700,- Kč
  • pro nečleny SPPC 3 200,- Kč

 Ve vložném jsou zahrnuty:

- náklady na stravování
- organizační a technické zajištění konference
- souhrn přednášek
- simultánní tlumočení

Ubytování

Rezervace ubytování ve dvoulůžkových pokojích je zajištěna prostřednictvím SPPC v Hotelu Zámeček.
Platbu za ubytovací službu
si uskuteční každý účastník individuálně v hotovosti nebo
platební kartou přímo v recepci hotelu.

Vaše požadavky na ubytování uveďte v přihlášce z důvodu upřesnění rezervace a považujte je za závazné! Poplatky za storno ubytování hradí přihlášený účastník konference.

Prezentace firmy a výrobků

  • zájemci o prezentaci mají možnost pronájmu stolu (případně stojanu) v předsálí za poplatek 5 000,- Kč.


Platby- číslo účtu

Poplatek za:

  • vložné
  • případně prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 121115

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

Ve výjimečných případech je možno zaplatit hotově při registraci před konferencí.
Pokladní doklad je zároveň daňovým dokladem.

SPPC není plátce daně z přidané hodnoty


Termíny

Přihlášky na seminář a případně na pronájem prezentačního stolu zašlete e-mailem nebo urychleně poštou do 2.11.2015


Kontakt + informace:

Odborný garant:

Ing. David Bříza


Organizační zajištění:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz

SPPC
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1

 


 

 

 

 

 

 

úvod                                                                  program                                                               přihláška