P R O G R A M

 

 

13.11.2013
 

09:00 – 10:00

Prezence účastníků
 

10:00

Zahájení semináře
Jan Gojný , SPPC Praha

Obalové materiály z papíru a lepenky- legislativní požadavky v SR, ČR a jiných státech EU
M. Syčová, Národní referenční centrum RÚVZ SR, Poprad, Slovensko

PBS II - měřící přístroj na kontrolu kvality balíků sběrového papíru
Joerg Hempel, PTS Heidenau, SRN

 

11:00–11:30 Přestávka, občerstvení
 
11:30-13:00

 

Firma EMTEC Lipsko pro kvalitu papírů, lepenek
U. Kasten, emtec Electronics, Lipsko
Ivo Charvát, zastoupení firmy EMTEC pro ČR a SR

Průběžné monitorování a řízení kvality vyráběných produktů a možnosti zvyšování kvality
A. Lízr, BENZ-HMB CZECH, a.s. Štětí

Přehled zkušebních přístrojů a zařízení firmy Techlab Systems
J. Jimenez, Techlab systems, Španělsko
 

13:00–14:00 Oběd
 

14:00-16:00

 

Sledování kvality v Mondi Štětí
M.Černý, Mondi Štětí a.s.

Existuje samokontrola při výrobě papíru?
D. Bříza, Huhtamaki ČR a.s. Přibyslavice

Sledování kvality při výrobě testlineru a flutingu
L. Juřica, Smurfit Kappa Czech, Morava Paper Žimrovice

 

16:00–16:30 Přestávka, občerstvení
 

16:30-17:30

Požadavky na kvalitu dětských plínek a dámských vložek
M. Tošalová, Civest Slovakia, Veľké Leváre, Slovensko

Seznámení s mezinárodně akreditovanou zkušební laboratoří
R. Slezáková, Neograph Štětí

Diskuze a závěr

 

19:30

Společenský a diskusní večer

 

   
  14.11.2013
  Individuální konzultace s přednášejícími a se zástupci prezentujících se firem

ZPĚT ÚVOD

ORGANIZACE

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCE