P R O G R A M

 

 

23.11.2011
 

09:00 – 10:00

Prezence účastníků
 

10:00

Zahájení semináře
Štefan Boháček a Jan Gojný , SPPC Praha

Odvodňování a formace – klíčové operace rozhodující o kvalitě papíru
Miloslav Milichovský, Univerzita Pardubice,
ÚCHTML-ODCP

Odvodnění – technické možnosti měření
Lutz Wolf, EMTEC Lipsko
 

11:00–11:30 Přestávka, občerstvení
11:30-13:00

 

Historie, výroba a novinky firmy Heimbach
Ladislav Valenta, Heimbach Switzerland AG, Švýcarsko

Úspora energie použitím keramických odvodňovacích prvků
Peter Eckerstorfer, Roland Eckerstorfer Röchling Leripa GmbH, Rakousko

 

13:00–14:00 Oběd
 

14:00-15:30

 

Měření vlhkosti papírového pásu v mokré části papírenského stroje
Antonín Lízr, BENZ-HMB CZECH a.s. Štětí

Kontrolovaný tah síta jako prostředek optimalizace v sítové a lisovací části stroje
Martin Brügmann, ERHARDT + LEIMER GmbH, Německo

 

15:30–16:00 Přestávka, občerstvení
 

16:00

Jak dosáhnout zlepšení kvality papíru
Reinhard Gather, PAMA Papiermaschinen GmbH, Německo

 

17:00

Diskuze a závěr
 

19:30

Společenský a diskusní večer v Zámeckém vinném sklepě

 

   
  24.11.2011
  Individuální konzultace s přednášejícími a se zástupci prezentujících se firem