Pozvánka           Organizace               Přihláškaodborný seminář
  Výrobce a zákazník v systémech kvality


P R O G R A M


25.dubna

09:00 - 10:00 Prezence účastníků semináře
10:00 - 10:10 Zahájení semináře
10:10 - 13:00 Blok A: Certifikace
 • P. Domin, Huhtamaki Přibyslavice
  Systémy řízení a jejich vzájemné vazby
 • M. Hašl, Papírny Bělá
  Principy a potřeby certifikace
 • S. Moučka, BVQI Czech Rep, Praha
  Postupy při certifikaci a požadavky na systémy řízení pro pap. průmysl
 • M. Hauskrecht, Tesco Stores SK
  Privátna značka TESCO a kontrola kvality výroby
 • M. Kopačka, Smurfit Kappa, Brno
  Přínosy certifikace ISO M9001:2000
 • M. Stasiaková, Huhtamaki Přibyslavic
  Řízení systémů a jejich skloubení ve firmě Huhtamaki

   
13:00 - 14:00 Polední přestávka, oběd
14:00 - 18:00 Blok B: Kvalita
 • A.Sladovník, SKOR SL Bratislava
  Pohľad spotrebiteľa na kvalitu výrobkov
 • E. Novák, Civest Veľké Leváre
  Čo je to kvalita?
 • A.Lízr, Benz HMB Czech Štětí
  Informační možnosti automatizovaných systémů řízení technologických procesů při výrobě a zušlechťování papírů
 • R. Kupová, CIMTO Praha
  Systémy jakosti při výrobě obalů určených pro balení nebezpečných věcí (aplikace norem a výrobní praxe)
  Prostor pro panelovou diskusi na téma kvalita a velkoobchod s papírem
 • Š. Šutý a kol., STU Bratislava
  Povrchové vlastnosti papierov a ich vplyv na kvalitu tlače
 • J. Hempel, PTS Heidenau
  Systém DOMAS pro vyhodnocení povrchových vlastností papírů a lepenek
 • J. Mihalík, Civest Veľké Leváre
  Rastrový válec – jeden z faktorov kvality flexotlače

   
18:00 - 18:30 Diskuze, ukončení oficiální části semináře
19:00 - 24:00 Společenský a diskuzní večer ve vinném sklípku hotelu Zámek v Čejkovicích

 

26. dubna

8:00 - 10:00 Individuální konzultace s přednášejícími a dodavateli
Předvedení systému DOMAS (předvádí PTS Heidenau)