O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y

Místo konání


Vložné

 • pro členy SPPC 4 500,- Kč
 • pro nečleny SPPC 5 100,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty:

 • náklady na stravování
 • organizační a technické zajištění konference
 • souhrn přednášek na CD
 • tlumočení
 • prohlídka zámku
 • společenský večer
 • exkurze


Ubytování

SPPC zajistila rezervaci ubytování v místě konání konference - Hotel Ludmila Mělník.

Součástí přihlášky k účasti na konferenci je i uvedení požadavku na ubytování, na prohlídku zámku a účast na exkurzi.
Úhradu za ubytovací služby si provede každý účastník individuálně na recepci v hotovosti nebo kartou.

Prezentace firmy a výrobků

Zájemci o prezentaci mají možnost pronájmu stolu v předsálí za poplatek 10 000,- Kč.


Platby

Poplatek za:

 • vložné
 • prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 170615

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

SPPC není plátce daně z přidané hodnoty


Termíny

Přihlášky na konferenci a prezentaci své firmy zašlete e-mailem nebo urychleně poštou do 3.6.2015


Kontakt:

Odborný garant:

Ing. Josef Kindl

e-mail: josef.kindl@mondi.cz

 
Organizační zajištění:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz

SPPC
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

 
 
                 úvod                                                                                                      program                                                                                 přihláška