XIX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

PAPÍR A CELULÓZA 2017

O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y

 

Místo konání

 

Vložné

  • pro členy SPPC 3 700,- Kč
  • pro nečleny SPPC 4 500,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty:

  • náklady na stravování
  • organizační a technické zajištění konference
  • souhrn přednášek na CD
  • společenský večer
  • exkurze


Ubytování

Wellness Hotel Diana Velké Losiny 
(Žárovská 618, Velké Losiny, www.diana-losiny.cz)

Součástí přihlášky k účasti na konferenci je i uvedení požadavku na ubytování.
Úhradu za ubytovací služby si provede každý účastník individuálně na recepci v hotovosti 
nebo kartou

V případě, že bude naplněna celá kapacita Hotelu Diana, doporučujeme rezervovat si osobně 
ubytování v Lázeňském hotelu Eliška nebo Dependanci Gazárka 

recepce: 
e-mail: info@lazne-losiny.cz 
tel.: 583 394 311

 

Prezentace firmy a výrobků

Zájemci o prezentaci mají možnost pronájmu stolu v předsálí za poplatek 10 000,- Kč.


Platby

Poplatek za:

  • vložné
  • prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 140617

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

SPPC není plátce daně z přidané hodnoty


Termíny

Přihlášky na konferenci a prezentaci své firmy zašlete e-mailem nebo urychleně poštou do 6.6.2017


Kontakt:

Odborný garant:

Ing. Josef Kindl

e-mail: josef.kindl@mondigroup.com

 
Organizační zajištění:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz

SPPC
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1