POLYGRAFIE  a  PACKAGING
 

Brno 2014

 

O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y

Místo konání
 • Výstaviště
  Kongresová hala E
  sál E3

  Brno


Vložné

 • pro členy SPPC 1400,- Kč
 • pro nečleny SPPC 1800,- Kč

Ve vložném jsou zahrnuty:

 • oběd a občerstvení
 • organizační a technické náklady pořadatele
 • sborník přednášekPrezentace firmy a výrobků

Zájemci o prezentaci své firmy a výrobků mají možnost pronájmu stolu (případně stojanu) v
předsálí za 5 000,- Kč.


Platby

Poplatek za:

 • vložné
 • prezentaci své firmy

je třeba poukázat na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy:

Komerční banka
Spálená 51
Praha 1

číslo účtu: 51431011/0100

variabilní symbol: 120613

IBAN: CZ6001000000000051431011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Společnost průmyslu papíru a celulózy

IČ: 00539813

DIČ: CZ00539813

SPPC není plátce daně z přidané hodnoty


Termíny

Případně na pronájem prezentačního stolu zašlete e-mailem,
nebo urychleně poštou do 17. 2. 2014


Kontakt:

Odborný garant:
Ing. Jana Žižková
Ludmila Belicová

Konferenci moderuje:
Miloš Lešikar

 
Organizační zajištění:

Ludmila Belicová, tajemník SPPC

tel.: 777 313 897

e-mail: l.belicova@seznam.cz  nebo papir.tisk@csvts.cz

SPPC
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

- zpět na úvod -
- program -
- stránka SPPC -


 

 

 

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNEŘI
  

 

PARTNEŘI